Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ν.Προποντίδας ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των εκπαιδευομένων του ξεκίνησε συνεργασία με το  Περιφερειακό Παράρτημα ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε. Κ. Μακεδονίας (Βέροια). Στόχος του  σχολείου  ανταποκρινόμενο στις έκτακτες καταστάσεις που έχει επιφέρει η πανδημία COVID-19 είναι να ενισχύει  τους εκπαιδευομένους του με  γνώσεις  στην επαγγελματική  συμβουλευτική  και πληροφόρηση κάτι που αφορά τόσο τους  εργαζομένους  όσο και τους ανέργους. Μέσα στην δύσκολη αυτή κατάσταση που ζούμε το  το Περιφερειακό Παράρτημα ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε. Κ. Μακεδονίας που εδρεύει στη Βέροια υλοποιεί   Εξ αποστάσεως Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων.

Ομάδα εκπαιδευομένων του Β Κύκλου, αρχικά ,ξεκίνησε με εξ αποστάσεως σύγχρονο τρόπο το πρώτο εργαστήριο, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλα, που αφορούσε στην σύνταξη βιογραφικού σημειώματος . Οι εκπαιδευόμενοί μας μέσα από γόνιμο διάλογο με την σύμβουλο σταδιοδρομίας κας Θωμαή Δημητριάδου πήραν χρήσιμες πληροφορίες και κατευθύνσεις και κατάλαβαν την σπουδαιότητα του να συντάσσει κανείς στις μέρες μας σωστά ένα βιογραφικό σημείωμα.

Συνεχίστηκαν τα εργαστήρια συμβουλευτικής με θέμα : Βιογραφικό Σημείωμα-Συνοδευτική Αποστολή με τους εκπαιδευομένους του Α Κύκλου μας.

Αφήστε σχόλιο