Η Πολιτισμική-Αισθητική Αγωγή  σκοπό έχει να εξοικειωθεί ο εκπαιδευόμενος με τη «γλώσσα» της Τέχνης και του Πολιτισμού. Η ιδιαίτερη, δημιουργική και πρωτότυπη φύση του γραμματισμού  της Πολιτισμικής Αγωγής στα ΣΔΕ ενεργοποιεί τους εκπαιδευόμενους για μελέτη των διαφόρων εκθεμάτων σε μουσεία, εκθέσεις, βιβλιοθήκες, επισκέψεις σε μνημεία, θέατρα κτλ.  Η  Πολιτισμική-Αισθητική Αγωγή είναι αλληλένδετη με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες καθώς κατά την εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται προβολή διαφανειών, Power Point, παρουσίαση CD-ROM σε μορφή διαδραστικού πίνακα.

Σχ.Έτος 2019-2020

Ενδεικτικές Ενότητες:

  • Η τέχνη ως στοιχείο πολιτισμού
  • Η σχέση του ανθρώπου με την τέχνη
  • Αναφορά στα διαφορετικά είδη και μορφές τεχνών
  • Το φως και η σκιά στην τέχνη

Σχ.Έτος 2018-2019

Ενδεικτικές Eνότητες:

  • Τι είναι το “ωραίο”; Τι είναι αισθητικά ωραίο για τον καθένα από εμάς;
  • Οι σπηλαιογραφίες της παλαιολιθικής και νεολιθικής εποχής
  • Αρχαική γλυπτική: Κούροι και Κόρες
  • Αρχαιοελληνικά κλασσικά και ελληνικά αγάλματα
  • Η τέχνη της Αναγέννησης – Μιχαήλ Άγγελος, -Λεονάρντο Ντα Βίντσι.