Ο Ελληνικός Γραμματισμός σχετίζεται με τη βελτίωση του βαθμού της νέας ελληνικής που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευόμενοι τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο, ώστε να αυξήσουν το επίπεδο του γλωσσικού γραμματισμού που κατέχουν, για να έχουν την ικανότητα όχι μόνο να διαβάζουν και να γράφουν αλλά να αντιμετωπίζουν με άνεση τα προβλήματα που προκύπτουν στην καθημερνή τους ζωή και σχετίζονται με τον γραπτό λόγο και τα προϊόντα του.

Σχ.έτος 2019-2020

Ενδεικτικές Ενότητες:

 • Γιώργος Σεφέρης, “Άρνηση”, Δήλωση του ποιητή κατά την περίοδο της δικτατορίας 
 • Γιώργος Σουρής, “Η εικόνα μου”, “Ο Ρωμιός” 
 • Διδώ Σωτηρίου, “Οι νεκροί περιμένουν” (απόσπασμα) 
 • Σωκράτης Μάλαμας, “Ο καιρός” (σε συνδυασμό με λεξικογραφία, παροιμίες και εκφράσεις) 
 • Ναζίμ Χικμέτ, “Σώπα, μη μιλάς” 
 • Γιώργος Γραμματικάκης, “Η επανάσταση των σιωπηλών” 
 • Οδυσσέας Ελύτης, “Ήλιος”, “Μονόγραμμα” Φαινόμενα γραμματικής και συντακτικού: 
 • Σύνταξη της πρότασης 
 • Δομή και ανάπτυξη παραγράφου 
 • Περίληψη 
 • Δομή και σύνταξη ευρύτερου κειμένου 
 • Μέρη του λόγου: κλίση ρημάτων και ονομάτων, σύνδεσμοι, προθέσεις, επιρρήματα 
 • Σύνταξη επιστολής 

Σχ.έτος 2018-2019 

Ενδεικτικές Ενότητες:

 • Σύνταξη επιστολής( προσωπικής, διαμαρτυρίας, συστατικής)
 • Εργασία(παρουσία σε συνέντευξη)
 • Δομή παραγράφου
 • Γραμματική: ρήματα,ενεργητική/παθητική φωνή, χρόνοι και εγκλίσεις