Ο “Επιστημονικός Γραμματισμός” ασχολείται με τις βασικές αρχές αλλά και σύγχρονα θέματα των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε ποικίλες πτυχές της καθημερινής ζωής ενώ παράλληλα καλλιεργούν την κριτική σκέψη. Οι επιστημονικές γνώσεις που παρέχονται και τα εκπαιδευτικά μέσα που χρησιμοποιούνται προσαρμόζονται στις ανάγκες, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων με σκοπό να εξασφαλίσουν την ενεργό συμμετοχή τους.

Σχ.έτος 2019-2020

Ενδεικτικές Ενότητες:

 • Επιστημονική Μέθοδος
 • Η Ιστορία των Επιστημών
 • Η Φύση του Φωτός
 • Άτομα και Χημικά Στοιχεία
 • Περιοδικός Πίνακας 6. Πλανήτες και Ηλιακό Σύστημα
 • Σύγχρονα Θέματα Τεχνολογίας
 • Αεροδυναμική και Ρευστά
 • Στοιχεία Μετεωρολογίας
 • Ιοί – Μικρόβια – Ασθένειες

Σχ.έτος 2018-2019

Ενδεικτικές Ενότητες:

 • Οξέα-βάσεις-άλατα
 • Ηλεκτρισμός – Μαγνητισμός
 • Μορφές ενέργειες
 • Περιοδικός Πίνακας
 • Ανθρώπινο σώμα
 • Απολιθώματα και γεωλογική ιστορία της γης.