Ο κοινωνικός γραμματισμός σχετίζεται με την εκμάθηση της κοινωνικής συμπεριφοράς των εκπαιδευομένων ως πολίτες.

Σχ.έτος 2019-2020

Ενδεικτικές Ενότητες:

  • Η εξέλιξη των εθίμων ονοματοδοσίας
  • Κοινωνικοποίηση: Μια συνεχής διαδικασία μάθησης
  • Κοινωνικό συμβόλαιο
  • Κοινωνικός έλεγχος: Μορφές κοινωνικού ελέγχου
  • Ρατσισμός
  • Είδη ρατσισμού και Στερεότυπα
  • Μετανάστες  και Πρόσφυγες

Σχ.έτος 2018-2019

Ενδεικτικές Ενότητες:

  • Ανθρώπινα δικαιώματα (ρατσισμός, ολοκάυτωμα, ιδιαιτερότητες και αναπηρία, βιωματικές ασκήσεις)
  • Προστασία προσωπικών δεδομένων σε σχέση με το Διαδίκτυο.
  • Δεινά πολέμου (από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα) μέσω της τέχνης(πίνακες και ταινίες).