Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σ’ένα «ανοικτό» σχολείο στην κοινωνία, δεν δίνει στείρες γνώσεις στους εκπαιδευόμενους, αλλά αναπτύσσει τη δημιουργική πρωτοβουλία, ευαισθητοποιεί σε κοινωνικά θέματα, διερευνά τις λειτουργίες και τις σχέσεις ανθρώπου, κοινωνίας, φύσης και αποτελεί βασικό παράγοντα επαναδιαμόρφωσης κοινωνικών στάσεων και αξιών μέσα από καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές. Ειδικά σε ενήλικες, μιας ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας, είναι ενδεδειγμένη γιατί πέραν των γνώσεων, δίνει την δυνατότητα ν αποκτήσουν κοινωνικές αξίες και αισθήματα ευθύνης, για την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και να διαμορφώσουν μιαν ηθική και έναν κώδικα συμπεριφοράς που βασίζεται στο σεβασμό προς τη φύση και το κοινωνικό σύνολο.

Προτείνονται οι παρακάτω σύνδεσμοι, οι οποίοι αφορούν 2 εφαρμογές για κινητά android. Συγκεκριμένα :

α. στη διαχείριση αποβλήτων/ανακύκλωση

β. στην ορθή χρήση του νερού

Άρθρα σχετικά με τις εισηγήσεις μέσα στο σχολείο

  1. H Eλλάδα πρώτη στην ανακύκλωση Λιπαντικών