Ο Πληροφορικός Γραμματισμός σχετιζεται με την επιστήμη των Υπολογιστών. Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες και αν εμπλουτίσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους. Το υλικό του μαθήματος βασίζεται πάνω στις ανάγκες των μαθητών με απώτερο σκοπό την διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους.

Σχ.Έτος έτος 2019-2020

Ενδεικτικές Ενότητες:

  • Οργάνωση αρχείων και αποθήκευση
  • Λειτουργία λειτουργικού συστήματος
  • Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο
  • Εισαγωγή στα υπολογιστικά φύλλα

Σχ.Έτος έτος 2018-2019

Ενδεικτικές Ενότητες:

  • Βασικός χειρισμός σε περιβάλλον Linux
  • Βασικες έννοιες Πληροφορικής
  • Επεξεργασία κειμένου, αναζήτηση στο διαδίκτυο
  • Δημιουργία ηλεκτρονικού ταχυδρομείο(mail)