Κατά το σχ.έτος 2019-2020 καλύφτηκαν οι παρακάτω ενδεικτικές ενότητες:

  1. Άγχος, τρόποι αντιμετώπισης και εποικοδομητικής διαχείρισής του
  2. Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων-Οριοθέτηση επαγγελματικών
  3. οικογενειακών-κοινωνικών σχέσεων-Κρίσεις πανικού και φοβίες, τί είναι κ πώς αντιμετωπίζονται-bullying, τί είναι, τρόποι αντιμετώπισης
  4. Στοχοθέτηση , Θετική Ψυχολογία και προσωπική ευεξία (wellbeing)
  5. Κατάθλιψη και διαταραχές διάθεσης-Ψυχοσωματικά προβλήματα: η επίδραση των συναισθημάτων στο σώμα-Αυτοφροντίδα: πώς να αγαπάω τον εαυτό μου
  6. Αυτογνωσία και Αυτοεκτίμηση: πώς να τα ενισχύσουμε

Κατά το σχ.έτος 2018-2019 καλύφτηκαν οι παρακάτω ενδεικτικές ενότητες:          

  1.  Παιχνίδια εμπιστοσύνης                                          
  2.  Θυμός και τρόποι διαχείρισης
  3.  Μελέτη περίπτωσης με θέμα το θυμό
  4. Παιχνίδια ενίσχυσης αυτοεκτίμησης