Σχ.έτος 2019-2020

Οι ενότητες που έχουν καλυφθεί είναι οι παρακάτω:

 • Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
 • Τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης αγοράς εργασίας
 • Εργασιακές σχέσεις
 • Ειδικότητες και δεξιότητες σε ζήτηση
 • Μεταβιβάσιμες (οριζόντιες) δεξιότητες
 • Μεταβάσεις και επιτεύγματα 
 • Τρόποι αναζήτησης εργασίας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Συνέντευξη επιλογής προσωπικού
 • Ομαδικότητα-συνεργασία

Σχ.έτος 2018-2019

Οι ενότητες που έχουν καλυφθεί είναι οι παρακάτω:

 • Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
 • Τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης αγοράς εργασίας
 • Εργασιακές σχέσεις
 • Ειδικότητες και δεξιότητες σε ζήτηση
 • Μεταβιβάσιμες (οριζόντιες) δεξιότητες
 • Μεταβάσεις και επιτεύγματα 
 • Τρόποι αναζήτησης εργασίας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Συνέντευξη επιλογής προσωπικού
 • Ομαδικότητα-συνεργασία