Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας δίνουν επίσης την δυνατότητα στους εκπαιδευόμενούς τους να αποκτήσουν δωρεάν πιστοποιητικό επάρκειας στην Πληροφορική. Το σχολείο μας κατά το σχολικό έτος 2019-2020 συμμετείχε για πρώτη φορά στις εξετάσεις πιστοποίησης.