Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ν.Προποντίδας απευθύνεται σε ενήλικες (άτομα με συμπληρωμένα τα 18 έτη) που τελείωσαν το Δημοτικό Σχολείο και δε φοίτησαν στο Γυμνάσιο ή το εγκατέλειψαν πριν το τελειώσουν. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας που είναι Δημόσιο σχολεία και υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων διά μέσω της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης απονέμει Τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου (Νόμος 2525/1997, άρθρο 5). Το ΣΔΕ Ν.Προποντίδας ξεκίνησε την λειτουργία του κατά το σχολικό έτος 2018-2019 και στεγάζεται στο 2ο Γυμνάσιο Ν.Μουδανιών.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1.Η φοίτηση είναι 2 χρόνια, έτσι οι εκπαιδευόμενοι κερδίζουν μία χρονιά σε σχέση με το παραδοσιακό γυμνάσιο.

2.Εστιάζει στη γνώση και όχι στην αξιολόγηση. Έχει ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών με λίγα μαθήματα. Δεν έχει βιβλία ούτε εξετάσεις.

3.Δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές να λειτουργήσουν ειδικά εργαστήρια (πχ ζωγραφική, γλυπτική, μουσική, κλπ), ενώ παρέχει επιπλέον και ενισχυτική εξατομικευμένη διδασκαλία.

4.Αξιοποιεί επιπλέον υπηρεσίες (συμβουλευτικές, ψυχολογικής υποστήριξης, επαγγελματικού προσανατολισμού, κλπ) ώστε να υποστηρίξει και να ενδυναμώσει τους εκπαιδευόμενους.

5.Λειτουργεί απογευματινές ώρες, διευκολύνοντας την αντιμετώπιση των οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων των εκπαιδευομένων.

6.Στηρίζεται σε μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων που εστιάζει στις ατομικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των εκπαιδευομένων.

7.Δίνει έμφαση στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων παρέχοντας στοχευμένη διδασκαλία ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου.

8.Αναπτύσσει κοινωνικές και συνεργατικές δεξιότητες μέσα από συμπράξεις και επισκέψεις σε άλλους φορείς.