Η μέθοδος των σχεδίων εργασίας ή project: Βασική αρχή της φιλοσοφίας των ΣΔΕ είναι η μεταφορά του βάρους από τη διδασκαλία στη μάθηση και στην ανακάλυψη τόσο των εκπαιδευομένων όσο και των εκπαιδευτικών. Με βάση αυτή την παιδαγωγική αρχή, μια αποτελεσματική μέθοδος που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τους σκοπούς των ΣΔΕ, οι οποίοι κινούνται γύρω από τους άξονες «μαθαίνουμε στους εκπαιδευόμενους πώς να μαθαίνουν» και τους καθοδηγούμε ώστε να αξιοποιήσουν την αποκτημένη γνώση και εμπειρία. Αυτή η μέθοδος ονομάζεται πρότζεκτ(project).

hero header placeholder