Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα καινοτόμο δημόσιο Σχολείο Εκπαίδευσης Ενηλίκων για άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, με συνολική διάρκεια 2 εκπαιδευτικά έτη. Μετά την επιτυχή φοίτηση παρέχεται τίτλος ισότιμος του Γυμνασίου.
  Το πρόγραμμα των ΣΔΕ στηρίζεται σε τρεις βασικές αρχές: 1) ευέλικτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στις ικανότητες και στις ανάγκες των εκπαιδευομένων εξασφαλίζοντας έτσι την ενεργό συμμετοχή τους, 2) υποστήριξή τους σε όλους τους τομείς όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες 3)εκπαιδευτικό προσωπικό και συμβουλευτικές υπηρεσίες που είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα των καθηκόντων τα οποία αναλαμβάνουν

Τι είναι το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας


Ένα διαφημιστικό σποτ που δημιουργήθηκε με στόχο την ενημέρωση για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας